Kaštanovník jedlý (castanea sativa)

Děkujeme Vám ,že jste navštívili tyto

stránky, které by Vám měly trochu

přiblížit vše co se týká jedlého kaštanu. 

 kaštanovník jedlýVÝSADBA KAŠTANOVNÍKŮ V ČECHÁCH

Mezi veřejností je zakořeněn názor, že jedlý kaštan není možné v našich podmínkách sázet a pěstovat. Toto je však velký omyl a pokusíme se Vás na těchto stránkách provést kompletní problematikou , která s  tímto stromem souvisí .
 Shromáždil jsem  za mnoho let co se o jedlé kaštany zajímám poměrně hodně informací, odborných článků a i vlastních zkušeností. Mnoho informací jsme načerpal od našich slovenských kolegů ,kde je tato dřevina v některých lokalitách poměrně rozšířena.ímto souvisí.Vše se zde pokusím shrnout do srozumitelné formy, aby jste si k tomuto krásnému solitérnímu stromu našli cestu i vy.

 Nejprve jedna velice důležitá poznámka na začátek:
Kaštan jedlý není příbuzný našeho známého kaštanu koňského - jírovec maďal
( Aesculus hippocastanea) a nemá s ním druhově nic společného.

         JESTLIŽE JSTE SI POZORNĚ PROSTUDOVALI TYTO STRÁNKY A ROZHODLI JSTE SE ZAKOUPIT TENTO KRÁSNÝ STROM , PŘEJDĚTE DO MÉHO   E SHOPU    ZDE  , KDE JE MOŽNO SI STROMKY ZAREZERVOVAT - OBJEDNAT.

kaštanovník jedlý
Sám jsem před cca 25 lety sázel několik stromů (semenáčů), které již v současné době plodí a i když jsou pěstovány v poměrně velké nadmořské výšce (cca 550 metrů nad mořem) neutrpěly zatím žádnou úhonu a to ani při větších mrazech. To, že se těmto stromům v našich podmínkách daří dosvědčuje také cca 500 vzrostlých stromů , které se na našem území v různých lokalitách vyskytují a dále tři kaštanové sady ,kde jedlé kaštany prosperují , plodí a jsou sklízeny kvalitní plody. Popis těchto lokalit najdete dále. Jedná se v drtivé většině o semenáče pěstované ze semene. Původ těchto semenáčů je pravděpodobně z jižních částí Evropy , kde je tento druh tradičně pěstován po staletí. Vzhledem k tomu , že zde nikdo nenabízel opravdu kvalitní rostliny pro sadbu , vytipovali jsme několik druhů vhodných pro naše klimatické podmínky, které také nabízíme a prodáváme a je možno je zakoupit v našem e-shopu. Zájem o tento krásný strom se každý rok zvyšuje a z tohoto důvodu byla rozšířena i druhová nabídka. Informace zde uvedené byly také čerpány z dostupné literatury ,která již byla k této problematice v minulosti publikována. Zde uvedené informace můžete pokládat za ověřené a podložené dlouholetou praxí lidí , kteří zasvětili jedlým kaštanům celý život.
                                                                                                                                                                                                           kaštanovník jedlý

Poděkování:
Zvláště by jsme chtěli poděkovat paní Doc. Ing. Gabriele Juhasové, CSc. za poskytnutí odborných informací ,které se týkají chorob kaštanovníků jedlých a dále pak již dnes zesnulému panu Štefanu Plevovi ,který byl na Slovensku předsedou OZ SATIVA ,(občanské sdružení) které vzniklo za účelem záchrany a obnovy kaštanovníků jedlých na Slovensku v  Modrokemennej oblasti a to za jeho praktické a odborné zkušenosti , které nám poskytl při tvorbě těchto stránek  .
    
O výskytu kaštanovníků na našem území vedeme evidenci , prosíme všechny ,kteří pěstují tento krásný strom nebo stromy, aby nám zaslali informace o poloze stromu, jeho stáří, výšce , plodnosti atd. Budeme Vás moci v případě výskytu chorob na našem území informovat a zasílat potřebné informace. V registraci nepožadujeme žádné osobní údaje a veškerá data se týkají pouze stromu . Je zde také zřízeno fórum ve kterém můžete o této problematice diskutovat a předávat tak své zkušenosti a rady ostatním.

Věříme ,že tyto stránky pro Vás budou přínosem.

kaštanová alej působí opravdu nádherně

Jedlý kaštan - anketa

 

Anketa:

uvažujete o koupi kaštanovníku?
NE5%
NE JIŽ JEDLÝ KAŠTAN MÁM21%
ANO74%